Obiekty użyteczności publicznej

Projekt koncepcyjny biblioteki
Szynwałd

Powierzchnia: 700 m2
Klient: Gminne Centrum Kultury i Bibliotek

Projekt biblioteki w Szynwałdzie. Otwarta przestrzeń z funkcją biblioteczną, sala wielofunkcyjna. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę.

Invalid Displayed Gallery

Projekt renowacji parku oraz elewacji dworu
Szczurowa

Powierzchnia: 2,5 ha
Klient: Gmina Szczurowa

Będący pod opieką gminy XIX wieczny dwór Kępińskich, zasadniczo w dobrym stanie, wymagał jednak prac konserwatorskich w niektórych częściach obiektu. Największe zaniedbania dotyczyły schodów i tarasów wejściowych, których elementy kamienne nie podlegały dotychczas renowacji. Osobnym zadaniem był program osuszania piwnic.

Park, stanowiący otoczenie dworu, o powierzchni równej około 2,5 ha również wymagał renowacji. Zostały wytyczone ścieżki, określone zostały detale małej architektury, wybrano odpowiednie oświetlenie parku i elewacji dworu.

Współpraca autorska: arch. Joanna Okowińska-Iskrzak, arch. Jakub Iskrzak

Invalid Displayed Gallery

Gminne Centrum Kultury w Szczurowej
Szczurowa

Powierzchnia: 1 060m2
Klient: Gmina Szczurowa

W projekcie koncepcyjnym Centrum Kultury zarówno ograniczenia w przestrzeni zabudowy jak i wymagania Inwestora w odniesieniu do funkcji budynku stały się wyzwaniem dla architekta.

Zakres prac projektowych obejmował adaptację i rozbudowę dawnej poczekalni autobusowej w kierunku wyburzanego budynku dawnej masarni, podniesienie dachu i utworzenie nowej powierzchni strychu. Trójkątny kształt inkorporowanego budynku poczekalni narzucił zmienną geometrię dachu.

Nowa forma architektoniczna domyka pierzeję i porządkuje zabudowę centrum miejscowości. Wewnątrz znajduje się część hotelowa z jadalnią i świetlicą, lokal handlowy oraz nowa poczekalnia autobusowa.

Invalid Displayed Gallery

Przebudowa Domu Kultury w Borzęcinie
Borzęcin

Powierzchnia: 600 m2
Klient: Gmina Szczurowa

Projekt przebudowy domu parafialnego w Borzęcinie. Adaptacja domu parafialnego na potrzeby domu kultury w Borzęcinie wymagała, oprócz prac remontowych, przystosowania wnętrza do obowiązujących przepisów. Przebudowa stała się okazją do uporządkowania i ujednolicenia formy budynku przez zmianę konstrukcji dachu, rytmu okien i zaakcentowania głównego wejścia.

Dom Ludowy
Dąbrówka Morska

Powierzchnia: 220 m2
Klient: Gmina Szczurowa

Obiekt sytuowany w środku wsi Dąbrówka Morska służyć ma celom integracyjnym lokalnej społeczności. Projektowany budynek powstanie w miejsce dawnego domu ludowego, zniszczonego powodzią i przeznaczonego do rozbiórki.

Współpraca autorska: arch. Joanna Okowińska-Iskrzak, arch. Jakub Iskrzak

Zadaszenie budynku sportowego
Rzezawa

Powierzchnia: 350 m2
Klient: Gmina Rzezawa

Projekt rozbudowy oraz zadaszenia budynku zaplecza sportowego przy boisku w Rzezawie.

new